Kamp Excursie/Schoolreis

Je kunt nu de schoolspullenpas voor het schooljaar 2024-2025 aanvragen!

Bij Stichting Leergeld kunt u een bijdrage voor een kamp of schoolreis voor uw kind aanvragen. 

De helft van de schoolreis of kamp wordt door Stichting Leergeld vergoed. 


Let op:

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij een recente loon-/uitkeringsspecificatie nodig. Deze mag niet ouder zijn dan één maand.
Zonder deze gegevens kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.