Gezinslaptop

Je kunt nu de schoolspullenpas voor het schooljaar 2024-2025 aanvragen!


Eenmalig een gezinslaptop/- computer.


Voorwaarden zijn:


  • Een laptop/computer niet verplicht wordt door de school.
  • Per gezin wordt er beoordeeld of wij een laptop/computer toewijzen.

Wanneer school een laptop verplicht moet u dit met de school regelen.


Let op:

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij een recente loon-/uitkeringsspecificatie nodig. Deze mag niet ouder zijn dan één maand.
Zonder deze gegevens kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.