Wie zijn wij?

Je kunt nu de schoolspullenpas voor het schooljaar 2024-2025 aanvragen!

Als Stichting Leergeld Friesland oost richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. (in Smallingerland vanaf 0 tot 18 jaar) Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.


Coördinatoren en Bestuur

De regio is: Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Ooststellingwerf , Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Ameland en Schiermonnikoog. 

De coördinatoren zijn Patricia Kamperman en Nienke Postma.
Bereikbaar op dinsdag en woensdag via mail en/of telefoon.(met uitzondering van vakanties)

Tel : 06-45651314 op dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot 14.00 uur
Mailadres: info@leergeldfrieslandoost.nl


Bestuur:

Dhr. Henk Kuiper voorzitter*
Mevr. Annemarie Ribbink*
Dhr. Ate Sietzema, penningmeester*

Mevr. Alida Dekker
Mevr. Nynke Nicolai
Dhr. Reinald Gerbenzon
De personen met * gemerkt vormen het dagelijks bestuur