Mogelijkheden

Je kunt nu de schoolspullenpas voor het schooljaar 2024-2025 aanvragen!

U kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vindt u de lijst met wat we nu aanbieden.

Soms hebben wij leuke acties ineens tussen door als het budget het voor ons toe laat. Dit zullen wij dan op facebook laten zien en hier op onze site als nieuws!

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van de aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. U dient de aanvraag in voordat u de inschrijving inschrijft bij een club of vereniging doet. En ook voordat een schoolreis heeft plaats gevonden.

Welke voorzieningen zijn mogelijk en onze
voorwaarden:


Om uw aanvraag te beoordelen hebben wij een recente loon-/uitkeringsspecificatie nodig.
Deze mag niet ouder zijn dan één maand. Zonder deze gegevens kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

 1. Buiten schoolse activiteiten (schoolreis, excursie, schoolkamp enz.). Fiets om naar het voorgezet onderwijs te kunnen fietsen of kamp (vanaf groep 7). Er worden geen vergoedingen voor schoolboeken etc. verstrekt en ook de vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed. Voor basis- en voortgezet onderwijs wordt de helft van een schoolreis vergoed. De andere helft wordt door de school betaald. Mits er afspraken met die school zijn gemaakt hierover.
 2. Sportcontributie voor 1 keer in de week. De contributie geheel of gedeeltelijk en zo nodig de hiervoor bestemde attributen en kleding tot een max bedrag van
  € 500-. (altijd tegelijk aanvragen contributie en kleding)
 3. Cultuur voor 1 keer in de week. De contributie geheel of gedeeltelijk en zo nodig de hiervoor bestemde attributen tot een max bedrag van €550,- (altijd tegelijk aanvragen contributie en kleding)
 4. Scouting Kamp maximale vergoeding bedrag  €100. (alleen in de zomermaanden)
 5. Zwemmen A en/of B diploma mits uw kind nog niet op zwemles zit en vanaf 6 jaar. Mocht uw kind op zwemles al zitten en u krijgt ineens minder inkomsten, dan kijken wij uiteraard naar wat wij dan nog kunnen gaan vergoeden. Het verschilt per zwembad of de vergoeding voor A of A en B is. Dit i.v.m. vaste prijsafspraken die wij hebben. Ook kan er een eigen bijdrage zijn.

  In Smallingerland wordt schoolzwemmen gegeven. Wij vergoeden dan pas als een kind zijn/haar diploma niet heeft behaald via schoolzwemmen. Bedragen kunnen vanuit leergeld daarin afwijken. En ook of het alleen voor A is of A en B. De overige kosten zijn voor uw eigen rekening.

 6. Zomer zwemabonnement: Aan te vragen in de voorverkoop vanaf 15 maart tot 30 april. Let op! Alleen in de voorverkoop bij de zwembaden.
 7. “Jarige Job“: Jarige job heeft een verjaardagsbox voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarin u alles vindt wat nodig is voor het vieren van een verjaardag. Deze dient 10 weken voor de verjaardag aangevraagd te worden via www.samenvoorallekinderen.nl/ouders en bij het invullen naar “verjaardag” gaan.
 8. Kinderen uit Smallingerland, Opsterland en Achtkarspelen kunnen deelnemen aan een vakantieweek georganiseerd door Echt-Outdoor. Dit is aan te vragen vanaf de maand mei.
 9. De schoolspullenpas, deze kan in de periode half maart t/m 31 mei worden aangevraagd. De sluiting voor inschrijving is 31 mei en begin juli ontvangt u de pas met een waarde van €75,- op het opgegeven huisadres. De pas is geldig tot oktober van het lopende jaar. Zie kopje voorzieningen schoolspullenpas voor de winkellijst.
 10. Gezinslaptop/computer: Wij vergoeden géén computers die nodig zijn voor school. Wij bekijken dit per gezin! Het is niet vanzelfsprekend dat wij er één toewijzen. 
 11. Fiets vanaf groep 7. Ook dit bekijken wij per gezin. Er is eenmalig één fiets per kind aan te vragen bij Stichting leergeld.
 12. Kleding en/of schoenen in de gemeentes Achtkarspelen en Smallingerland 1 keer per jaar mogelijk.

Bovenstaande voorzieningen kunnen per gemeente verschillen evenals de maximale hoogte van de bijdrage. En wij bekijken de noodzaak van de gevraagde voorzieningen per gezin. Zie hiervoorhttp://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders . Ga vervolgens naar uw gemeente.

Filter hier wat je zoekt: