Mogelijkheden

Niet van toepassing

Je kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vind je de lijst met wat we nu aanbieden.

Soms hebben wij leuke acties ineens tussen door als het budget het voor ons toe laat. Dit zullen wij dan op facebook laten zien en hier op onze site als nieuws!

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van je aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Je kan dus het beste eerst je aanvraag indienen, voordat je jezelf inschrijft bij een club of vereniging. En voordat een schoolreis heeft plaats gevonden.


Welke voorzieningen zijn mogelijk en onze voorwaarden:

 1.  Buiten schoolse activiteiten (schoolreis, excursie, schoolkamp enz.). Fiets om naar het voorgezet onderwijs te kunnen fietsen of kamp (vanaf groep 7).  Er worden geen vergoedingen voor schoolboeken etc verstrekt en ook de vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed. Voor basis en voortgezet onderwijs wordt de helft van een schoolreis vergoed. De andere helft wordt door de   school betaald. Mits er afspraken met die school zijn gemaakt hier over.
 2.  Sportcontributie voor 1 keer in de week. De contributie geheel of gedeeltelijk en zo nodig de hiervoor bestemde attributen en kleding tot een max bedrag van €400,-. (altijd tegelijk aanvragen contributie en kleding)
 3.  Cultuur voor 1 keer in de week. De contributie geheel of gedeeltelijk en zo nodig de hiervoor bestemde attributen tot een max bedrag van €450,- (altijd tegelijk aanvragen contributie en kleding)
 4.  Scouting Kamp max vergoeding bedrag 100 euro. (alleen in de zomermaanden)
 5.  Zwemmen A en/of B diploma mits het kind nog niet op zwemles zit en vanaf 6 jaar. Mocht uw kind op zwemles al zitten en u krijgt ineens minder inkomsten, dan kijken wij uiteraard naar wat wij dan nog kunnen gaan vergoeden. Het verschilt per zwembad of de vergoeding voor A of A en B is. Dit ivm vaste prijsafspraken die wij hebben. Ook kan er een eigen bijdrage zijn. 

   In Smallingerland wordt schoolzwemmen gegeven. Wij vergoeden dan pas als een kind zijn/haar diploma niet heeft behaald via schoolzwemmen. Bedragen kunnen vanuit leergeld daarin afwijken.   En ook of het alleen voor A is of A en B. De overige kosten zijn voor uw eigen rekening.

 6.  Zomer zwem abonnement: aan te vragen in de maanden maart en april. Alleen in de voorverkoop bij de zwembaden.
 7.  “Jarige Job“: Jarige job heeft een verjaardagsbox voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarin u alles vindt wat nodig is voor het vieren van een verjaardag. Deze dient 10 weken voor de verjaardag   aangevraagd te worden via www.samenvoorallekinderen.nl/ouders en bij het invullen naar “verjaardag” gaan.
 8.  Kinderen uit Smallingerland , Opsterland en Achtkarspelen kunnen deelnemen aan een vakantie week georganiseerd door Echt-Outdoor. Dit is aan te vragen vanaf de maand mei. 
 9.  De schoolspullenpas, deze kan in de periode halverwege maart t/m 31 mei worden aangevraagd, de sluiting voor inschrijving is 31 mei en begin juli ontvangt u de pas met een waarde van €75,- op   het opgegeven huisadres. De pas is geldig tot oktober van het lopende jaar. Zie kopje voorzieningen schoolspullenpas voor de winkel lijst.
 10.  Gezin laptop/computer, mits er geen in het gezin aanwezig is en niet verplicht is school. Dit vanaf groep 7. Wij bekijken dit per gezin! Het is niet vanzelfsprekend dat wij 1 toewijzen. Afhankelijk van   het aantal kinderen in huis en of een kind 1 via de school kan aanschaffen.
 11.  Fiets vanaf groep 7. Ook dit bekijken wij per gezin. Er is 1 fiets per kind aan te vragen bij Stichting leergeld.
 12.  Kleding en/of schoenen in de gemeentes Achtkarspelen en Smallingerland 1 keer per jaar mogelijk.

Bovenstaande voorzieningen kunnen per gemeente verschillen evenals de maximale hoogte van de bijdrage. En wij bekijken de noodzaak van de gevraagde voorzieningen per gezin. Zie hiervoor http://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders . Ga vervolgens naar uw gemeente.

Filter hier wat je zoekt: