Gezin laptop

Niet van toepassing

Wij vergoeden een laptop/computer per gezin mits er meerdere kinderen in een gezin zijn en de laptop/computer niet verplicht wordt door de school. Dit zal u dan met de school moeten regelen. Per gezin wordt er gekeken of wij er 1 toewijzen.